Naša trieda v divadle

O projekte

Koncom roku 2023 sme sa zapojili  do Mimoriadnej výzvy Fondu na podporu umenia, kde sme boli úspešní. Teraz náš projekt odprezentujeme v 13 mestách, pre 15 Základných škôl v menej rozvinutých okresoch. Predstavenie odohráme pre Vás zadarmo, keďže náklady nám preplatí FPU. Vidíme sa v mestách a obciach: Jarovnice, Rudňany, Markušovce, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Krompachy, Nálepkovo, Gelnica, Stará Ľubovňa, Bardejov, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Podolínec, Ľubica, Levoča a Spišské Vlachy.

 

Cieľom nášho projektu, podporeným FPU (Fond na podporu umenia), je zábavnou formou nastaviť žiakom zrkadlo v ich správaní voči autoritám (rodičom, učiteľom). Naučiť a poučiť zásadám slušného správania sa v divadle. Priniesť osobnú skúsenosť a zážitok, z absolvovania divadelného workshopu zameraného na činohernú improvizáciu. Aj vďaka tomuto projektu, vzbudiť  záujem detí o divadelné umenie, a nájsť odpovede na otázky, prečo si autority vážiť. Po úspechu jedinečnej hry pre násťročných Oteckovia a teenageri, prichádza Divadelný Svet s rovnako silným príbehom – Naša triedna.

Príbeh o vzťahoch žiakov z triednou učiteľkou je akousi vtipnou retrospektívou 9. školských rokov. Traja spolužiaci Erik, Katka a Zuzka sú končiaci deviaty ročník, a nahlas spomínajú, ako vedeli triednu vytočiť, aké používali ťaháky a aké nezmyselné poznámky občas vedeli dostať. Všetko si za dverami vypočuje ich triedna učiteľka. Spolužiaci sa cítia vinní a píšu jej list, v ktorom spomínajú, tzv. sketch scénkami, na celých deväť rokov štúdia na ZŠ. Príde aj na záverečné posolstvo, za čo všetko môžu byť svojej učiteľke vďační. 🙂 V hre vystupujú profesionálni herci z Prešova a Spišskej Novej Vsi.

 

Zámerom realizácie nášho projektu Naša trieda v divadle, je odprezentovať divákom naše edukačné predstavenie Naša trieda. Pomocou tvorivej dramatiky a divadelného workshopu zameraného na improvizáciu, im priniesť skúsenosť procesu vzniku činoherného predstavenia. Vo vzdelávacej-teoretickej časti informovať prierezom histórie vzniku divadelného umenia až po súčasnosť, z čoho sa divadlo ako priestor skladá, a aké sú zásady slušného správania sa v takomto priestore, pred, počas a po predstavení.

Ciele nášho projektu sú zábavnou formou nastaviť divákom zrkadlo v ich správaní voči autoritám (rodičom, učiteľom). Naučiť a poučiť zásadám slušného správania sa v divadle. Priniesť osobnú skúsenosť a zážitok, z absolvovania divadelného workshopu zameraného na činohernú improvizáciu. Aj vďaka tomuto projektu vzbudiť väčší záujem o divadelné umenie a nájsť odpovede na otázky, prečo si autority vážiť.

Naše hlavné projektové aktivity pozostávajú z troch častí: vzdelávacia-teoretická, prezentačná a vzdelávacia-praktická. Cieľové skupiny nášho projektu sú žiaci základných a stredných škôl v najmenej rozvinutých okresoch na východnom Slovensku.

V prvej teoreticko-vzdelávacej časti projektu, chceme im bližšie predstaviť jeho históriu. Poučiť diváka aké formy divadla poznáme. Opísať a názorne ukázať z čoho sa divadlo ako priestor skladá. Čo všetko a koho všetkého na realizáciu divadelného predstavenia potrebujeme. Dôležitou časťou zámeru nášho projektu je oboznámiť detského diváka s určitou formou bontónu správania sa v divadelných inštitúciach pred a počas divadelného predstavenia.

 

Náš zámer v druhej časti praktickej, v ktorej odohráme naše autorské činoherné predstavenie Naša triedna. Ktoré je akousi retrospektívou deviatich prežitých rokov troch spolužiakov na základnej škole. Vtipnou formou nastavuje detskému divákovi zrkadlo a vďaka silnému odkazu v liste od troch spolužiakov svojej triednej pani učiteľke, prikláňa diváka na stranu rešpektu, dôležitosti a láske k autoritám.

 

V tretej časti vzdelávaco – praktickej bude našim zámerom priamo priblížiť improvizačnú formu vzniku divadelné predstavenia, pomocou workshopu. Vďaka tomu zažije poslucháč autentické pocity vzniku a realizácii divadelnej inscenácie. Pre žiaka, ktorý sa bude realizovať na pódiu, z pozície herca a pre ostatných, z pozície diváka.

 

Cieľ nášho projektu je vzbudiť u deti a mládeže túžbu po návšteve divadelného predstavenia. Sprostredkovať mu zážitok, ktorý ho obohatí o vedomosti. Pochopiť prečo je táto kultúrna zložka dôležitá pre budovanie osobnosti a obohatenie hodnoty života. Ukázať mládeži, že v divadle môžu nájsť nesmierne množstvo odpovedí na svoje životné otázky. Naučiť ich slušnosti a primeranému správaniu v divadelnej inštitúcii.

 

To by bol aj náš jeden z hlavných prínosov pre celú umeleckú oblasť. V našej dlhoročnej zájazdovej činnosti, keď sme zavítali aj do odľahlých kútov Slovenska, sme prišli nato, že miestni žiaci, študenti nemali spojitosť s divadlom.

Nevedeli s a v ňom správať. Nevedeli pochopiť načo je divadelné umenie užitočné a stotožniť sa s ním. Preto to môžeme my, vďaka tejto mimoriadnej výzve napraviť. To sú aj ideové východiská nášho projektu. Myšlienka, ktorá nás nasmerovala do intencií nášho projektu. Žijeme v regióne Spiš, pôsobíme tiež v nám blízkych, menej rozvinutých okresoch: Kežmarok, Revúca, Rožňava, Rimavská Sobota, Bardejov, Sabinov, Svidník, Stropkov.

 

Chceme priniesť deťom, aj v týchto okresoch, divadlo s jeho vzdelávacou osvetou. Častokrát si ho tam nemôžu dovoliť a ak aj áno, tak vďaka nám ho môžu zaži aj viac ako len raz do roka. Predstavenia chceme realizovať výlučne v mestách a obciach, kde majú k tomu príslušný hrací priestor. Miestne divadlo alebo zrekonštruovaný kultúrny dom s pódiom. V predstavení využívame svetelné zmeny, ťahy, a oponu. Rovnako aj v teoretickej, vzdelávacej časti projektu opisujeme štruktúru a skladbu divadla ako takého, preto sa náš projekt nemôže realizovať v inom ako kultúrnom priestore.

Posudok garanta

Posudok k nášmu projektu vypracoval známy slovenských režisér a divadelný autor, Kamil Žiška.