Kontaktné údaje a formulár

Máte záujem o spoluprácu alebo máte otázky? Napíšte nám!

Fakturačná adresa:

Divadelný Svet

Nižná 1/1, 086 12 Kurima

IČO: 50528611

Bankové spojenie: SLSP

Číslo účtu: SK36 0900 0000 0051 4198 8270

Sociálne siete

Divadelný Svet:

Heads Ball Ladies: